“Cởi trói” cho hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục (Thứ Tư 16/05/2018 | 19:47 GMT+7)

VH- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ GD&ĐT vừa tổ chức Hội thảo về cắt giảm, đơn giản hoá điều kiện kinh doanh và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Theo phương án của Bộ GDĐT, nhiều điều kiện kinh doanh (ĐKKD) trong 2 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP và Nghị định số 46/2017/NĐ-CP sẽ được cắt giảm, đơn giản hoá. Theo đó, tổng số ĐKKD hiện là 212, Bộ GD&ĐT đề nghị bãi bỏ 81 điều kiện, đơn giản hóa 29 điều kiện. Trong đó, nhiều ĐKKD  được các nhà quản lý giao dục, các doanh nghiệp, trường học quan tâm sẽ bãi bỏ là các điều kiện về đề án thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm ngoại ngữ, tin học "phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương". Vì theo Luật Quy hoạch năm 2017 thì không còn quy hoạch mạng lưới cơ sở này. Với trung tâm tin học, ngoại ngữ, Bộ GD&ĐT bỏ điều kiện “số lượng giáo viên phải bảo đảm tỷ lệ trung bình không quá 25 học viên/1 giáo viên/ca học”, và có “phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lí, đào tạo”, “có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ”.

          Theo Bộ GD&ĐT, nên để nhà đầu tư có quyền chủ động trong việc quyết định quy mô, tính chất đầu tư trên những quy định tối thiểu. Về điều kiện để trường đại học hoạt động đào tạo,  bỏ điều kiện “đất đai”, “cơ sở vật chất, thiết bị”, địa điểm xây dựng trường vì đã được quy định trong điều kiện thành lập trường. Đồng thời, đề nghị bỏ điều kiện đội ngũ giảng viên cơ hữu và cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, “đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu” vì không cần thiết.

H.An

Print
Tags: