“Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa làng cổ Thổ Hà gắn với phát triển du lịch” (Thứ Tư 11/07/2018 | 09:57 GMT+7)

VH-  Là chủ đề của cuộc hội thảo do Sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang tổ chức. Với 22 tham luận, tại Hội thảo, các nhà khoa học và quản lý đã thảo luận xoay quanh các vấn đề:

 Đánh giá về tiềm năng phát triển, những khó khăn và thuận lợi trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tại làng cổ Thổ Hà gắn với phát triển du lịch; đề xuất các kiến nghị, giải pháp đối với việc hệ thống hóa tư liệu, môi trường văn hóa và đối thoại với cộng đồng về định hướng phát triển, phương thức liên kết với di sản văn hóa của tỉnh Bắc Giang để phát triển du lịch một cách bền vững… Hội thảo cũng sẽ là cơ sở để chính quyền và nhân dân huyện Việt Yên nói chung và làng cổ Thổ Hà nói riêng có cơ sở vững chắc xây dựng định hướng và kế hoạch triển khai hiệu quả trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch của địa phương trong thời gian tới.

KHÁNH NGÂN

Print
Tags: