Các địa phương phải chịu trách nhiệm nếu không phát hiện nạn khai thác cát trái phép (Thứ Tư 16/05/2018 | 09:13 GMT+7)

VH- UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản về việc tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về thời gian khai thác cát, sỏi của các doanh nghiệp theo quy định của Luật Tài nguyên - Môi trường. Theo đó, tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về thời gian khai thác của các doanh nghiệp được phép khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn, các trường hợp vi phạm mà không có giấy phép khai thác.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho Ban nhân dân các thôn, khối phố và nhân dân nơi có mỏ, bãi tập kết tham gia kiểm tra, giám sát để phản ảnh kịp thời cho cơ quan nhà nước hoặc qua hệ thống đường dây nóng do địa phương thiết lập. Xử lý hoặc tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm; nếu không phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời thì Chủ tịch UBND các địa phương phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh.

KHÁNH CHI

Print
Tags: