PC Khánh Hòa: Tổ chức kỳ thi Kiểm tra sát hạch nghề năm 2018 (Thứ Hai 14/05/2018 | 14:44 GMT+7)

VH- Vừa qua, Công ty CP Điện lực Khánh Hòa (PC Khánh Hòa) đã phối hợp với Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tổ chức kỳ thi Kiểm tra, sát hạch nghề năm 2018 cho tất cả các công nhân kỹ thuật (CNKT) thuộc các ngành nghề liên quan của Công ty.z

PC Khánh Hòa tổ chức kỳ thi thành công

Các năm trước đây, PC Khánh Hòa được EVNCPC ủy quyền tổ chức các kỳ thi, bao gồm thi kỹ thuật sát hạch nghề KTSHN, thi giữ bậc và thi nâng bậc. Tuy nhiên, kể từ năm 2018, việc tổ chức các kỳ thi trên được thực hiện theo kế hoạch chung của EVNCPC. Riêng nghề Lái xe và nghề Hàn hiện nay đơn vị được EVNCPC ủy quyền tự tổ chức thi (do trên hệ thống thi trực tuyến của EVNCPC chưa có ngân hàng câu hỏi cho hai nghề này.

Trong đợt thi vừa qua, PC Khánh Hòa có tổng số 265 công nhân kỹ thuật (CNKT) tham gia trên tổng số 1.928 CNKT của toàn EVNCPC. Các thí sinh dự thi trải qua hai phần thi trắc nghiệm: Quy trình An toàn điện và Lý thuyết chuyên môn nghề.

Điểm khác biệt trong kỳ thi năm nay là toàn bộ các Công ty Điện lực thuộc EVNCPC đều tham gia thi trực tuyến chung theo kế hoạch của EVNCPC và có sự giám sát trực tiếp của EVNCPC qua hệ thống hội nghị truyền hình. Đây là bước đổi mới trong toàn EVNCPC nhằm rút ngắn thời gian tổ chức thi cho các đơn vị trong toàn Tổng Công ty.

Do làm tốt công tác chuẩn bị nên kỳ thi diễn ra an toàn, khách quan, phản ánh trung thực, đúng trình độ kiến thức An toàn và Lý thuyết chuyên môn của lực lượng CNKT tại đơn vị. Trước đó, Công ty đã triển khai hướng dẫn  cho công nhân các nội dung liên quan đến cuộc thi để tự ôn tập. Do đó, các công nhân bước vào kỳ thi tự tin và làm bài thi đạt kết quả tốt.

Việc tổ chức kỳ thi kiểm tra sát hạnh nghề hàng năm giúp đánh giá một cách tổng thể về trình độ chuyên môn của lực lượng CNKT trực tiếp; đồng thời, làm cơ sở để đánh giá lại toàn bộ chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho đội ngũ CNKT trong toàn EVNCPC.  Qua đó, điều chỉnh phù hợp để đáp ứng chủ trương của EVN trong năm 2018 về “Nâng cao nguồn nhân lực” phục vụ có hiệu quả cho định hướng phát triển của toàn Tổng Công ty trong các năm sắp tới.

XUÂN HƯỚNG

 

 

 

 

Print
Tags: