Tăng cường sự tham gia xã hội trong chăm sóc người cao tuổi

Author: SuperUser Account/04 Tháng Năm 2018/Categories: Gia Đình

Rate this article:
4.0

Tại hội thảo, các đại biểu của Việt Nam và quốc tế đã có những phân tích và chia sẻ các bài học kinh nghiệm về hệ thống chính sách, phúc lợi xã hội và thực tiễn chăm sóc người cao tuổi ở cấp gia đình, cộng đồng.

ĐÀO ANH

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x