Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị: Cán bộ, đảng viên phải đặt mình vào vị trí là “đầy tớ” của dân (Thứ Sáu 18/05/2018 | 09:25 GMT+7)

VH-  “Để học tập và làm theo Bác trở thành ý thức tự giác, thói quen, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên trong từng suy nghĩ, hành động đều phải đặt mình vào vị trí là “công bộc”, “đầy tớ” của nhân dân như Bác đã dạy; thường xuyên ý thức bảo đảm quyền lợi của nhân dân, lợi ích của đất nước, việc có lợi cho dân, cho nước thì khó mấy cũng phải làm, ngược lại, việc có hại cho dân, cho nước phải cương quyết tránh…”, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” diễn ra sáng 16.5.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị ở điểm cầu Hà Nội.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại hội nghị

Còn tình trạng lúng túng, thiếu tự giác

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng khẳng định, qua 2 năm đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực... Việc học tập và làm theo Bác đã dần dần trở thành thường xuyên, thành thói quen, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và nhiều người dân trong cả nước, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng cấp, từng địa phương, đơn vị.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị gắn với thực hiện Nghị quyết TƯ 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã và đang đạt được những kết quả quan trọng; bước đầu ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Mặt khác, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW cũng đã từng bước tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Đảng, trong hệ thống chính trị và nhân dân...

Nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua thiết thực đã được triển khai như Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau; Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ; Đảng viên dìu dắt quần chúng; Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Mỗi đảng viên đóng góp, giúp đỡ một gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, mỗi cá nhân gắn liền với một địa chỉ nhân đạo… Qua đó, đã phát hiện hàng nghìn tấm gương sáng học tập và làm theo Bác.

Cùng với những kết quả đạt được, qua hai năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW cũng bộc lộ một số hạn chế. Đồng chí Võ Văn Thưởng chỉ rõ, thực hiện Chỉ thị chưa tạo ra chuyển biến toàn diện, đồng bộ. Vẫn còn tình trạng làm qua loa, đối phó, chưa thực sự cầu thị, bệnh “thành tích”, bệnh “hình thức” ở nhiều nơi. Đăng ký học tập và làm theo Bác chưa có nhiều đổi mới, có biểu hiện dần đi vào lối mòn...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư bên cạnh ghi nhận những kết quả đạt được, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích… cũng thẳng thắn chỉ rõ những yếu kém. Đó là tình trạng không ít cơ quan, đơn vị, địa phương còn lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05; còn tình trạng thiếu tự giác, tổ chức thực hiện Chỉ thị hình thức, chiếu lệ, thiếu kiểm tra, giám sát…

Một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa tự giác, chưa thường xuyên rèn luyện, học tập, chưa thực sự là tấm gương cho nhân dân noi theo. Một số nội dung, yêu cầu nêu trong Chỉ thị 05 như: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ, đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lựa chọn khâu đột phá và tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm… chưa được thực hiện nền nếp. Bên cạnh đó, tinh thần tự phê bình, phê bình vẫn còn yếu, chưa chủ động phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chưa chủ động đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém

“Trong thời gian tới, chúng ta cần kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém để thực hiện Chỉ thị 05, tạo chuyển biến, có kết quả thực sự rõ nét trong đời sống xã hội, hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.2020)...”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Theo đó, việc thực hiện Chỉ thị 05 phải gắn với việc thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết TƯ 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; về đổi mới tổ chức và quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết TƯ 7 vừa qua về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm, triệt để những vấn đề bức xúc, hạn chế, khuyết điểm...

“Để học tập và làm theo Bác trở thành ý thức tự giác, thói quen, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên trong từng suy nghĩ, hành động đều phải đặt mình vào vị trí là “công bộc”, “đầy tớ” của nhân dân như Bác đã dạy; thường xuyên ý thức bảo đảm quyền lợi của nhân dân, lợi ích của đất nước, việc có lợi cho dân, cho nước thì khó mấy cũng phải làm, ngược lại, việc có hại cho dân, cho nước phải cương quyết tránh…”, đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu.

Bên cạnh các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Báo cáo sơ kết, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể tập trung thực hiện tốt một số nội dung cụ thể: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, lâu dài của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam… Đồng thời, phải kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, hoạt động của các thế lực thù địch.

Các cấp ủy và lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị phải tiếp tục xác định rõ hơn nữa trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị, đưa vào chương trình công tác của các tập thể cấp ủy và cá nhân từng đồng chí lãnh đạo, nhất là các lãnh đạo chủ chốt. Từ nay đến dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh cần tập trung làm tốt hai nội dung: Phát động phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng của Bác trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân; tạo nên phong trào trong toàn xã hội về tình thương yêu đồng bào, đồng chí theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.

Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, xóa đói giảm nghèo, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, đấu tranh ngăn chặn sự xuống cấp đạo đức xã hội… cũng là những nhiệm vụ cần được tăng cường trong thời gian tới.

Theo đồng chí Trần Quốc Vượng, tầm vóc của một quốc gia không chỉ phụ thuộc vào diện tích và dân số, mà chính là tầm vóc văn hóa của đất nước đó. Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của mình trong khu vực và trên thế giới là cơ sở, điều kiện để có niềm tin và thực hiện tâm nguyện của Bác Hồ, đưa đất nước ta “sánh vai với các cường quốc năm châu” bằng trí tuệ, văn hóa, nhân cách, phẩm giá tốt đẹp của con người Việt Nam. Bởi vậy, hơn lúc nào hết, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh luôn là bài học, là sức mạnh tinh thần to lớn của dân tộc ta trên con đường phát triển.

 PHƯƠNG ANH

Print
Tags: