Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: “Phong trào nào cũng phải hướng đến tiêu chí phát triển toàn diện văn hóa, con người” (Thứ Sáu 18/05/2018 | 10:33 GMT+7)

VH-  Phát biểu tại buổi làm việc chiều qua 17.5 giữa Ủy ban Trung ương MTTQ VN và Bộ VHTTDL về công tác phối hợp năm 2018, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định, phong trào TDĐKXDĐSVH và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đều chung mục tiêu là xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam phát triển toàn diện theo tinh thần Nghị quyết 33 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ VN Trần Thanh Mẫn, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện và đại biểu trao đổi tại hội nghị. Ảnh: TR. HUẤN

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã chủ trì buổi làm việc.

Báo cáo do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trình bày cho biết, việc lồng ghép, phối hợp triển khai các phong trào trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên,sau 20 năm triển khai phong trào TDĐKXDĐSVH, đặc biệt những năm gần đây đã bộc lộ nhiều hạn chế, kết quả công nhận các danh hiệu GĐVH, Khu dân cư văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị chưa phản ánh đúng thực chất đời sống văn hóa ở cơ sở, còn chạy theo chỉ tiêu. Quy trình đăng ký, bình xét, công nhận danh hiệu văn hóa rườm rà, nhiều thủ tục, cần đổi mới.

Bên cạnh đó còn là sự chồng chéo về nội dung, danh hiệu thi đua của các phong trào, cuộc vận động ở xã, phường, thị trấn, khu dân cư. Trên cùng một địa bàn, cùng đối tượng vận động có sự tương đồng về nội dung, tiêu chí nhưng nhiều danh hiệu thi đua với tên gọi khác nhau đã dẫn đến sự chồng chéo, gây khó khăn trong bình xét công nhận, làm giảm động lực thi đua. Kể cả các danh hiệu “Gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa” cũng dễ gây hiểu nhầm rằng gia đình này có văn hóa, khu dân cư này có văn hóa chỉ khi được công nhận, còn ngược lại thì không.

Báo cáo do Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL Nguyễn Thái Bình khẳng định, Phong trào TDĐKXDĐSVH trong những năm qua đã được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo thực hiện toàn diện, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội. Phong trào đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các Ban, Bộ, ngành, MTTQ Việt Nam cùng các tổ chức thành viên.

Cũng theo ông Nguyễn Thái Bình, qua rà soát sơ bộ tại 30 Bộ, ngành, đoàn thể, Bộ VHTTDL nhận thấy hiện có 107 phong trào và cuộc vận động, trong đó Bộ VHTTDL là cơ quan thường trực của phong trào TDĐKXDĐSVH. Về nội dung, các phong trào cơ bản không có sự chồng chéo, các Bộ, ngành, đoàn thể phát động phong trào phục vụ cho lĩnh vực thuộc ngành quản lý. Tuy nhiên, giữa phong trào TDĐKXDĐSVH và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đang bộc lộ một số chồng chéo khi nhiều tiêu chí, tiêu chuẩn, đối tượng, địa bàn cơ bản giống nhau

Ông Nguyễn Viết Chức, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về văn hóa - xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhớ lại không khí những ngày đầu của phong trào TDĐKXDĐSVH: “Thời đó phong trào có nhiều đóng góp cho công cuộc đổi mới đất nước, khẳng định đó là một chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta. Nhưng sau 20 năm, phong trào ở nhiều chỗ, nhiều nơi đã và đang bị rơi vào “căn bệnh” hình thức, bộc lộ sự chồng chéo với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thậm chí có khi chỉ một thành tích thì tới 4-5 cơ quan đưa vào báo cáo”.

Ông Nguyễn Túc, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về văn hóa - xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng cho rằng, có một thực tế hiện nay là nhiều nơi còn chưa xem trọng, thiết tha với các danh hiệu đã một thời là niềm tự hào của các gia đình, làng, bản, thôn, xóm. Vì vậy cần có sự thay đổi, MTTQ các cấp và ngành văn hóa nên có sự phối hợp chặt chẽ để có thay đổi phù hợp.

 Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định, dù là cuộc vận động hay phong trào nào thì cũng nhằm hướng tới mục đích chung là xây dựng văn hóa, con người Việt Nam phát triển toàn diện, theo tinh thần của Nghị quyết 33 về văn hóa, với nhiều quan điểm then chốt: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Vì thế, các cuộc vận động, phong trào thi đua đều phải hướng tới mục tiêu làm cho Văn hóa phát triển, tạo nền tảng tinh thần vững chắc cho xã hội.

“Phải khẳng định rằng sau gần 20 năm, phong trào đã phát huy hiệu quả tích cực. Tuy nhiên không phải cái gì cũng phù hợp mãi được. Vì thế, căn cứ vào tình hình thực tiễn nên điều chỉnh cụ thể nhằm khắc phục những bất cập, tránh bệnh hình thức. Chúng ta cần phải tổng kết phong trào, xem cái gì được, cái gì chưa được, có thể lồng ghép với những chương trình nào, cái nào phải tiết giảm, cái nào phải tăng lên để phong trào đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới”, Bộ trưởng Thiện nhấn mạnh. Đồng thời mong muốn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và ngành VHTTDL cần phối hợp tốt hơn nữa để đẩy mạnh các phong trào, thúc đẩy các giá trị văn hóa, con người ngày càng phát triển.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cũng đánh giá cao hiệu quả phối hợp giữa hai bên trong chặng đường gần 20 năm qua. “Cả hai phong trào đều góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân cả nước, xây dựng chuẩn mực đạo đức của con người Việt Nam phù hợp với thời kỳ mới…”, ông Trần Thanh Mẫn nói. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng mong muốn, Mặt trận và Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cùng nhau tháo gỡ những vướng mắc, khắc phục khó khăn để phong trào phát huy hiệu quả cao nhất. 

  THU SÂM

Print
Tags: